Contact us


Traduceri autorizate și traducători autorizați

 


Biroul de traduceri specializate ProTranslate are în echipa sa 28 de traducători autorizați de limba engleză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, chineză, turcă, poloneză, franceză, ucraineană și alte limbi.

Traducerile autorizate sunt efectuate doar de traducători autorizați.

 

Ce înseamnă să fii un traducător autorizat?

 

Traducătorul autorizat trece o certificare, care constă în testare specială în cadrul Ministerului Justiției – în formă scrisă și oral – pentru a obține o autorizație care confirmă competența de a efectua traduceri sau interpretariat pentru un șir de instanțe:

  • Curtea Supremă al Magistraturii;
  • Ministerul Justiție al Republicii Moldova;
  • Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
  • Organele de urmărire penală;
  • Departamentul Instituțiilor Penitenciare;
  • Organele de procuratură;
  • Instanțele judecătorești;
  • Executori judecătorești;
  • Notari privați și de stat.

 

Doar traducerile efectuate de către un traducător autorizat pot fi legalizate / autentifice de notar.
Conform legislației, traducerile autentificate prin semnătura și ștampila unui traducător autorizat au valoare juridică, deoarece un așa tip de traducere poate fi recunoscut de către mai multe instanțe fără legalizare notarială.

image
//protranslate.md/wp-content/themes/imperio/
//protranslate.md/
#6D2900
style1
paged
Loading posts...
/sites/protranslate.md/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Email
off
off
ro