Contact us


Calitatea ProTranslate

 

La data de 25 aprilie, organizația internațională ISO a publicat noul standard ISO 17100:2015 ”Serviciile de traduceri – cerințele pentru serviciile de traducere”, care a înlocuit standardul precedent EN 15038:2006

(Translation services – Requirements for translation services,

vezi //www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=59149.

Partea introductivă și terminologică le găsi aici: //www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:17100:ed-1:v1:en)

 

Noul standard de calitate

 

De ce standard-ul ISO 17100:2015 e atât de important?

ISO 17100 stabilește cerințe speciale pentru procesele de traducere profesională specializată, înlocuind alte standarde, de exemplu DIN EN 82079-1, sau ”Directivele pentru mașini și mecanisme”.
În plus, noul standard stabilește principiile generale, obiectivul cărora este de a asigura calitatea documentației multilingve.

Realizând o traducere a documentelor conform standardului ISO 17100:2015 este necesară o atenție deosebită, pentru a evita consecințe juridice nedorite (de ex., răspunderea producătorului pentru prejudiciile cauzate consumatorului).

La momentul actual ISO 17100 este singurul standard, care reglementează calitatea serviciilor de traducere.

A corespunde acestui standard înseamnă:

  • a spori cerințele față de experiența și calificările traducătorilor profesioniști și față de traducerile, care ei le efectuează;
  • a spori cerințele față de pregătirea profesională și competența managerilor responsabili de proiect și în general, față de gestionarea proiectelor;
  • a crește cu regularitate nivelul de pregătire profesională al întregului personal;
  • a folosi baze terminologice și sisteme de date de traducere;
  • a redacta traducerile de către un al doilea traducător calificat, precum și a lua alte măsuri pentru a asigura cea mai înaltă calitate a serviciilor lingvistice.

 

Biroul de traduceri ProTranslate este unul dintre cei foarte puțini furnizori de servicii de traducere, care corespund standardului internațional de calitate ISO.

 

Puteți avea încredere în experiența noastră!

image
//protranslate.md/wp-content/themes/imperio/
//protranslate.md/
#6D2900
style1
paged
Loading posts...
/sites/protranslate.md/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Email
off
off
ro