Contact us


Traduceri legalizate

 

 

Cel mai solicitat tip de traducere este o traducere legalizată a documentelor – care se legalizează /autentifică la notar și prin urmare obține o valoare juridică. Traduceri legalizate sunt necesare pentru documentele, care urmează a fi prezentate de către persoanele fizice sau juridice autorităților administrative sau altor instanțe din țara noastră sau peste hotare.

Biroul de traduceri ProTranslate Group oferă traduceri specializate pentru toate tipurile de acte cu legalizare notarială ulterioară. Acestea sunt următoarele acte: 

Acte de stare civilă:

 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de stare civilă;
 • certificat de capacitate matrimonială;
 • certificat de divorț;
 • certificat de schimbare a numelui;
 • certificat de deces;
 • certificat de recunoaștere a paternității;
 • certificat de adopție;
 • extras de pe actul de căsătorie;
 • extras de pe actul de naștere;
 • extras de pe actul de divorț;
 • extras de pe actul de schimbare a numelui;
 • extras de pe actul de deces;
 • extras multilingv de pe actul de naștere;
 • extras multilingv de pe actul de căsătorie;
 • extras multilingv de pe actul de deces;
 • certificat ”f3” privind nașterea copilului de la mamă solitară;
 • aviz privind instituirea tutelei (curatelei);

Alte documente cu caracter personal

 • acordul părinților de a călători în străinătate pentru copil;
 • cazier judiciar;
 • hotărâre de judecată privind privarea/decăderea drepturilor părintești;
 • certificat medical;
 • extras medical;
 • carnet medical;
 • extras din fișa medicală;
 • certificat de rezidență fiscală;

 

Acte de constituire

 • certificat de înregistrare al întreprinderii;
 • Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice;
 • decizie privind înregistrarea persoanelor juridice;
 • statut al întreprinderii;
 • diferite licențe de activitate;
 • decizie a fondatorilor / asociaților / acționarilor;

Acte de identitate

 • buletin de identitate;
 • pașaport;
 • permis de conducere;
 • carnet militar.

 

Acte de studii

 • atestat;
 • diplomă;
 • supliment la diplomă;
 • carnet de student;
 • carnet de note.

Documente financiare

 • confirmare privind reluarea prezentării dărilor de seamă fiscale;
 • extras bancar;
 • factura fiscală.

 

Acte pentru automobil

 • certificat de înmatriculare al automobilului (pașaport tehnic);
 • diferite tipuri de procură;
 • contract de arendă a mijlocului de transport.

Documente de transmitere a bunurilor mobile și imobile, drepturilor și competențelor

 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de arendă;
 • contract de donație;
 • testament;
 • procură;
 • mandat;
 • contract de muncă;
 • contract prestări servicii.
image
//protranslate.md/wp-content/themes/imperio/
//protranslate.md/
#6D2900
style1
paged
Loading posts...
/sites/protranslate.md/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Email
off
off
ro