Contact us


Servicii de interpretariat

 

Biroul de traduceri specializate ProTranslate Group prestează servicii de interpretariat în majoritatea limbilor europene: engleza, franceza, italiană, germană, spaniolă, bulgară poloneză etc., precum și în unele limbi rare: chineză, arabă, turcă.

Echipa noastră este formată atât din translatori specializați cu o calificare înaltă și o experiență acumulată pe parcursul a mai multor ani, fiecare specializându-se într-un anumit domeniu de traducere.

Dar ce înseamnă interpretariat, ce tipuri de interpretariat există și care din ele sunt mai mult practicate în prezent?

Interpretariat – este transpunerea sensului unei expresii într-o limbă și crearea altei expresii echivalente în altă limbă, care are scopul de a stabili o identitate maximal posibilă între expresiile din limba-sursă și limba-țintă (limba inițială și limba de traducere).

În procesul de interpretariat, ambele expresii au același sens, reieșind din particularitățile culturale și uzuale ale limbilor, în care acestea sunt create.

Printre factorii principali, ce au o influență asupra interpretariatului sunt contextul, nivelele de bază și structura gramaticală ale ambelor limbi, tradițiile limbii vorbite, unitățile frazeologice etc.
În procesul traducerii e necesar de ținut cont de caracteristicile ambilor limbi vorbite.

Există câteva tipuri de interpretariat:

 • traducere consecutivă;
 • traducere sincronă;
 • whispering, sau chouchoutage;
 • traducere ”relay” sau ”retransmisie”.

 

Traducere consecutivă

 

Traducere consecutivă – este o metodă de interpretariat, în procesul căruia translatorul începe interpretarea, doar după ce vorbitorul și-a terminat discursul sau un fragment al acestui discurs.

În timpul traducerii consecutive vorbitorul periodic face pauze pentru a da posibilitate translatorului să expună ceea ce a fost spus anterior. În timpul acestui tip de traducere translatorul trebuie să memoreze un volum considerabil din conținutul original, până a începe interpretarea sa.

De obicei așa tip de traducere se folosește în timpul evenimentelor cu un număr mic de participanți: întâlniri de afaceri, seminare, conferințe mici, prezentări, însoțirea delegațiilor, convorbiri telefonice, prin skype sau alte mijloace de comunicare.

Traducerea consecutivă autorizată se efectuează în timpul activităților unui șir de instanțe:

 • Curtea Supremă al Magistraturii;
 • Ministerul Justiție al Republicii Moldova;
 • Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
 • Organele de urmărire penală;
 • Departamentul Instituțiilor Penitenciare;
 • Organele de procuratură;
 • Instanțele judecătorești;
 • Executori judecătorești;
 • Notari privați și de stat.

 

Doar translatorii autorizați se admit la traduceri autorizate consecutive pentru aceste instanțe.

Spre deosebire de traducerea sincronă, traducerea consecutivă nu necesită echipament special. De asemenea, interpretarea consecutivă se realizează de un număr mai mic de traducători (uneori este suficient doar un singur traducător pentru un eveniment, pe când în timpul traducerii sincrone traducătorii se schimbă fiecare 15-30 minute). În plus, translatorul nu trebuie să dețină tehnici speciale de înregistrare rapidă a informației și de traducere sincronă.

 

Traducere sincronă (sau simultană)

 

Traducere sincronă (sau simultană) – este un tip de interpretare în care interpretul traduce în limba țintă, în același timp ascultând discursul vorbitorului în limba sursă.

Acest tip de traducere este unul dintre cele mai dificile tipuri de interpretariat, deoarece vorbitorul nu face pauze între segmente de vorbire. Pentru traducere sincronă se folosește echipament special.

Există câteva tipuri de traducere sincronă:

 • interpretariat ”la auz” – este un tip de traducere sincronă, în timpul căreia translatorul ascultă prin căști discursul continuă al vorbitorului și traduce fragmente întregi. Acest tip de traducere sincronă (traducere simultană) este cel mai complicat;
 • traducere ”de pe foaie/ la vedere” – este un tip de traducere sincronă, în timpul căreia interpretul primește textul scris al discursului și traduce, pregătindu-se în prealabil (sau repregătindu-se), în conformitate cu textul scris și efectuează ajustările necesare în timpul discursului;
 • lectura sincronă a materialului tradus din timp – este un tip de traducere sincronă, când interpretul citește traducerea pregătită anterior, urmând discursul vorbitorului. În caz dacă vorbitorul în timpul discursului se abate de la textul pregătit inițial, traducătorul efectuează schimbările necesare.

 

Chouchotage, sau Whispering

 

Chouchotage, sau Whispering – este un tip de interpretariat, în care translatorul șoptește ascultătorului traducerea în timpul discursului vorbitorului, folosind o tehnică specială de șoptire (chouchoutage). Acest tip de interpretariat se folosește pentru ascultătorii individuali.

 

Traducere ”relay” , sau ”retransmisie”

 

Traducere ”relay” sau ”retransmisie” – este un tip de interpretariat, în care primul translator traduce într-o anumită limbă, de exemplu, în engleză, după ce al doilea translator traduce discursul din limba engleză în limba – țintă. Această metodă de traducere de obicei se folosește în timpul conferințelor, care necesită combinații de limbi rare, de exemplu, persană-malaeziană, spaniolă-malteză, chineză-suedeză etc. În așa cazuri, când organizarea unei traduceri directe nu este posibilă, se folosește traducere ”relay”, sau ”retransmisie”, de exemplu la conferințe multilingve.

image
//protranslate.md/wp-content/themes/imperio/
//protranslate.md/
#6D2900
style1
paged
Loading posts...
/sites/protranslate.md/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Email
off
off
ro