Contact us


Datorită proceselor de lucru optimizate biroul de traduceri specializate ProTranslate poate bucura clienții săi cu cel mai bun raport calitate-preț pe piața serviciilor lingvistice din Chisinau și din toată Moldova.

 

Pentru ce achitați?

 

 • Abordare personalizată a fiecărei comenzi: un manager personal, care este responsabil pentru comanda Dvs., un grup de traducători, desemnați anume pentru proiectul Dumneavoastră. La solicitare se oferă un redactor suplimentar;
 • Adaptarea terminologiei de către traducători specializați într-un anumit domeniu conform cerințelor clientului și standardelor, crearea unui glosar și coordonarea acestui cu specialiștii Dumneavoastră conform tematicii proiectului;
 • Traducere profesională specializată prezentată pe suport de hârtie sau în format electronic;
 • Acte de contabilitate,
 • Livrare de către curier în raza orașului Chisinau, pe teritoriul Republicii Moldova, precum și peste hotare;
 • Legalizare notarială a traducerii;
 • Suportul juridic;
 • Semnarea acordului de confidențialitate;
 • Colaționare, redactare și corectură a traducerii de către un vorbitor nativ;
 • Un sistem de bonusuri și de reduceri;
 • Suportul IT (convertirea textelor traduse în diferite formate (PDF, AutoCAD, MS-Project, localizare website-uri etc.).

 

Tarife traduceri

 

Prețurile pentru serviciile de traducere în Republica  Moldova se formează  corespunzător pieței interne și sunt mult mai avantajoase, decât prețurile pentru servicii lingvistice în alte țări;

În colonițele ”tariful A” și ”tariful B” sunt indicate prețurile per document standard. În colonița ”tariful C” este indicat prețul pentru 1 una pagină convențională (1 pagină convențională = 1800 caractere cu spații).
Limba traducerii tariful A tariful B tariful C Limba traducerii tariful A tariful B tariful C
traducere din engleză 95,- 95,- 100,- traducere în engleză 95,- 95- 100,-
traducere din arabă 400,- 450,- 450,- traducere în arabă 400,- 450,- 450,-
traducere din bulgară 140,- 140,- 150,- traducere în bulgară 140,- 140,- 150,-
traducere din maghiară 140,- 150,- 150,- traducere în maghiară 140,- 150,- 150,-
traducere din ebraică 300,- 400,- 400,- traducere în ebraică 300,- 400,- 400,-
traducere din spaniolă 95,- 95,- 100,- traducere în spaniolă 95,- 95,- 100,-
traducere din italiană 95,- 95,- 100,- traducere în italiană 95,- 95,- 100,-
traducere din chineză 400,- 400,- 400,- traducere în chineză 400,- 400,- 400,-
traducere din germană 100,- 110,- 115,- traducere în germană 100,- 110,- 115,-
traducere din poloneză 130,- 140,- 150,- traducere în poloneză 130,- 140,- 150,-
traducere din portugheză 110,- 120,- 120,- traducere în portugheză 110,- 120,- 120,-
traducere din rusă 90,- 90,- 95,- traducere în rusă 90- 90,- 95,-
traducere din sârbă 400,- 420,- 450,- traducere în sârbă 400,- 420,- 450,-
traducere din turcă 135,- 140,- 145,- traducere în turcă 135,- 140,- 145,-
traducere din ucraineană 100,- 110,- 110,- traducere în ucraineană 100,- 110,- 110,-
traducere din franceză 95,- 95,- 100,- traducere în franceză 95,- 95,- 100,-
traducere din cehă 120,- 400,- 450,- traducere în cehă 120,- 400,- 450,-
traducere din greacă 125,- 125,- 125,- traducere în greacă 125,- 125,- 125,-
traducere din slovacă 400,- 420,- 450,- traducere în slovacă 400- 420,- 450,-

*Atenție: prețurile sunt preventive și pot varia în funcție de gradul de complexitate, urgență, format etc.

Tariful A

acte de stare civilă: certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de stare civilă, certificat de capacitate matrimonială, certificat de divorț, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificat de deces, extras multilingv de pe actul de naștere, extras multilingv de pe actul de căsătorie, extras multilingv de pe actul de deces;
acte de identitate: buletin de identitate, pașaport, carnet de pensionar, permis de conducere;
alte documente: cazier judiciar, certificat de înmatriculare pentru automobil (pașaport tehnic), atestat, diplomă;

Tariful B

certificat de stabilire a paternității, certificat de adopție, extras de pe actul de căsătorie, extras de pe actul de naștere, extras de pe actul de divorț, extras de pe actul de deces, certificat f3 privind nașterea copilului de la mamă solitară, aviz privind instituirea tutelei (curatelei), carnet militar, certificat de rezidență fiscală, certificat de înregistrare al întreprinderii, Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, eliberat de Camera Înregistrări de Stat, diferite licențe de activitate, certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, compartimentul plăți vamale, certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, extras din bancă, certificat de la bancă privind existența contului, supliment la diplomă, carnet de student;

Tariful C

declarația părinților/unui dintre părinti pentru plecare peste hotare, hotărâre de judecată privind privarea/decăderea drepturilor părintești, certificat medical, extras medical, carnet medical, extras din fișa medicală, statut al întreprinderii, decizie privind înregistrarea persoanelor juridice, decizie a fondatorilor / asociaților / acționarilor, contract de vânzare-cumpărare, contract de arendă, contract de donație, testament, procură, mandat, contract de muncă, contract prestări servicii, confirmare privind reluarea prezentărilor dărilor de seamă fiscale, extras bancar, factura fiscală, carnet de note.

image
//protranslate.md/wp-content/themes/imperio/
//protranslate.md/
#6D2900
style1
paged
Loading posts...
/sites/protranslate.md/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Email
off
off
ro